OM KONTORET

Arkitektværelset AS ble etablert i 2015 av daglig leder Grethe Løland. Hun er både utdannet interiørarkitekt og arkitekt. Løland kan vise til internasjonale utmerkinger, og har tidligere undervist ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO). Hun sensurerer for tiden masterutdanningen for interiør på KHIO og vært ansvarlig prosjekterende for blant annet Mandal Hotel og DNB sitt hovedkontor i Tromsø.

OM ARKITEKTUR

Vi tar alltid utgangspunkt i de fysiske og regulerte rammene i hvert prosjekt, og har tro på at det er i møte mellom intensjon og motstand at spennende arkitektur oppstår. Vi lytter til kunden sine behov og verdsetter kundenærhet og dialog underveis i prosessen. Dette gir oss både et avklart prosjekteringsunderlag og rom til å skape funksjonell, overraskende og vakker arkitektur.